Graffiti v Pompejích


autor: Anežka Peroutka

V roce 79 n. l. zahřmělo, obloha zčernala a starořímské město Pompeje a okolí zasypal a na staletí pohřbil popel. Katastrofa, která znamenala pro mnoho lidí konec, pro nás zakonzervovala písmo na zdech budov. A díky tomu si můžeme povídat o vzkazech, které obyvatelé Pompejí psali římskou kapitálou, kurzívou a rustikou. A že je o čem povídat…

Článek si můžete poslechnout ve videu.

Co je to graffiti?

Pod slovem graffiti si nejspíš představíme nasprejované heslo na zdi našeho souseda nebo tzv. tag psaná akrylovou fixou. Takhle rozumíme pojmu graffiti dnes. Ale víte, že ve skutečnosti bychom tomu měli říkat dipinti? Graffiti, nebo graffito, je (písmo) škrábané dovnitř povrchu, jak to často bylo právě v Pompejích. Dipinti oproti tomu je psáno na povrch, tedy třeba štětcem psaná římská kapitála, rustika, nebo dnes nasprejovaný nick. Pro jednoduchost říkejme obému graffiti.
Pojďme ale zpátky k Pompejím a Herculaneu, dalšímu místu, kde se dochovaly nápisy z 1. století.

zdroj: https://www.thetimes.co.uk/article/pompeii-s-new-date-with-destiny-nsmtt0tgf

Víme už, že se lišily techniky psaní a to mimo jiné z důvodu dostupnosti nástrojů. Vyškrábat zprávu do omítky můžeme i tvrdou větvičkou, pokud u sebe nemáme kovové stilo – nástroj, kterým se škrábala kurzíva do voskových tabulek. Ale napsat nebo chcete-li namalovat římskou kapitálu a rustiku vyžadovalo štětec a barvu. A to měli jen ti, kteří se připravili dopředu. Třeba písaři antických volebních kampaní.
Z objevených graffiti lze vyčíst, že je psali nejen bohatí a uznávaní muži, ale i otroci a ženy. Z čehož můžeme odvozovat, že znalost čtení a psaní nebyla vyhraněna jen urozeným mužům.

Co se psalo?

zdroj: https://www.pompeiitours.it/blog/what-was-the-graffiti-of-pompeii/


Stejně jako se lišila písma, lišil se i význam graffiti. Významově je doba stále stejná, zdá se. Psala se vyznání lásky, zprávy ve stylu byl jsem ti, nadávky, poznámky o tom, kdo s kým spal, narážky na sex nebo vyměšování ostatních, recenze na místní hospodu, výsledky a reklamy na sportovní utkání (gladiátorů) a reklamy. Nejběžnější poznámky se škrábaly do omítky nebo psaly uhlem. Těch psaných uhlem se bohužel mnoho nedochovalo. Naopak důležité a oficiální zprávy se psaly červenohnědou barvou štětcem. A také ve větší velikosti než škrábané poznámky.
Tehdy psaní po zdech nemělo negativní nádech. Byl to styl komunikace. V Pompejích se psalo na omítnuté zdi, dnes píšeme poznámky na zeď Facebooku, Instagramu, na Twitter, … zanecháváme stopu. Kdoví, třeba až archeologové budoucnosti odkryjí staleté nánosy internetu a objeví, jak jsme psali, budou mít stejnou radost jako paleontologové a kaligrafové, kteří se rozplývají nad graffiti z Pompejí.

zdroj: https://news.richmond.edu/features/article/-/12392/herculaneum-graffiti-project-latin-majors-participate-in-summer-field-school-to-learn-roman-epigraphy.html

Shrnutí

  • Graffiti se dochovaly kvůli výbuchu sopky Vesuv v roce 79 n. l. Díky vrstvě popela zůstaly zakonzervované nápisy na zdech budov v Pompejích, Herculaneu a dalších místech.
  • Graffiti je škrábané, dipinti je psané na povrch.
  • Nápisy se psaly římskou kapitálou, rustikou a ranými formami římské kurzívy.
  • Důležité zprávy, jako například oznámení voleb, se psaly honosnějším z možných písem, tedy římskou kapitálou. Další v pořadí důležitosti stála rustika nebo něco mezi kapitálou a rustikou. A nakonec: Nejběžnější poznámky se škrábaly do omítky římskou kurzívou.
Kaligrafické novinky s tipy, nové termíny kurzů a kalisetkání do schránky:
Anežka Peroutka
kaligrafka
kaligrafka@anezkaperoutka.cz
+420 605 830 613
Obchodní podmínky
Instagram
Pinterest
YouTube
Facebook