Poradím s písmem, projektem, designem. Chcete se naučit něco z kaligrafie, co nemám běžně v nabídce kurzů?
Napište si o konzultaci u mě v ateliéru.

Hodinová sazba: 1100 Kč

Kaligrafické novinky s tipy, nové termíny kurzů a kalisetkání do schránky:
Anežka Peroutka
kaligrafka
anezka@kaligrafuji.cz
+420 605 830 613
Obchodní podmínky
Instagram
Pinterest
YouTube
Facebook