Chronogram


autor: Anežka Peroutka

Chronogram je speciální nápis psaný často římskou kapitálou. Ivan Vedl Xénii Lesní Cestou Do Města a v tom městě viděl na průčelí domu tesaná písmena. Některá byla větší než ostatní a ještě k tomu pozlacená. Zvláštní, pomyslel si a pokračoval s Xénií v procházce Městem…

Co je chronogram?

Chronogram je nápis, který ukrývá číslo, většinou letopočet vztahující se k události, kterou popisuje text, případně rok, kdy byl postaven dům/kostel apod. Najdeme je na domech, kostelech, křížích, památnících, morových sloupech i jinde. Chronogramy jsou často psány latinsky a to napovídá způsobu zápisu čísel. Jde totiž o římské číslice.

chronogram na Mariánském sloupu v Třeboni

(zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mariansky_sloup_v_Treboni_napisy.jpg)

Výpočet chronogramu

Ivan Vedl Xénii Lesní Cestou Do Města – to známe, že? Římské číslice jsou vlastně písmena. Písmena I, V, X, L, C, D a M představují v arabských číslicích hodnoty 1, 5, 10, 50, 100, 500 a 1000. V chronogramech se sčítají jednotlivé číslice, tzn. i když máme vedle sebe IV, jedná se o číslo 6 (I+V), nikoli 4. A to je snad jediný možný háček.

římské číslice převod na arabské: I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000

Příklad – vyzkoušejte si to

Ve vesnici, kam jezdíme na chalupu, jsem nedávno objevila chronogramy u bývalého kláštera. Jsou psané česky, avšak se zvýrazněnými římskými písmeny. Ukázkový převod chronogramu na letopočet:

český chronogram Sloupnice

(Opomeňme teď, že ta Véčka mají netradičně silný tah napravo ;) )

  • Vypišme si římské číslice: VVCLV VI IDM CI VVVIV IIIVV IVVLI.
  • Seřadíme je podle hodnoty: MDCCLLVVVVVVVVVVVVIIIIIIIII.
  • Převedeme: 1000+500+200+100+60+9.
  • Sečteme a vyjde 1869. Vyšlo taky?

Zkuste tento sami, řešení najdete pod článkem:

český chronogram ve Sloupnici

Způsoby odlišení písmen

Písmena značící římské číslice se liší graficky. Můžeme se především setkat s jinou velikostí – zvětšením – nebo s odlišnou barevností nebo zlacením.

chronogram z Dolních Věstonic

(zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Doln%C3%AD_V%C4%9Bstonice%2C_chronogram.jpg)

Zajímavosti chronogramů

Vymyslet text, který sedí na přesný letopočet bývá oříšek. Proto jsou ty nej chronogramy ty nejkratší. Zmíním jeden pražský z Prahy 1 z domu U kamenného sloupu: LapIDea CoLVMna. Ve dvou slovech celé poselství. Schválně, zkuste si nějaký vymyslet!

V době římské kapitály (zjednodušeně před 2000 lety) se písmeno V používalo i jako hláska U. Proto se u chronogramů setkáme s pozměňováním českého nebo jiného U na V.

Celkově bylo a je možné si text mírně upravovat (např. místo J použít I), ale stále by měl být text srozumitelný.

Když jsem si tvořila vlastní chronogramy, říkala jsem si, že si můžu zvolit, jaká písmena zvýrazním, aby mi to vyšlo. Co jsem zkoumala fotografie chronogramů na internetu, většinou jsou všechna užitá písmena číslicemi. Ale vzpomínám si, jak jsem před lety v Milevsku u kláštera koukala na nápis na stěně a ťukala si na čelo s „proč jako jsou některá písmena červená a jiná ne a proč jsou nějaká větší než ostatní a proč šmankote to ten člověk neudělal aspoň konzistentně?!“ :) Všimněte si, jak je v posledním řádku LV a I nezvýrazněné.

chronogram v Milevsku

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chronogram#/media/Soubor:Milevsko_Monastery_in_summer_2012_(5).JPG)

Stránky plné chronogramů: www.chronogramme.de

Hry a šifry

Takže soudím, že pravidla chronogramů nejsou tak vážná. Otvírá se pole pro milovníky šifer i kaligrafů. Další příklad, jak trénovat kaligrafii cestou do práce :) Nejen ve městech můžeme obdivovat a vypočítávat chronogramy. Nápisy se „zvláštně“ zvýrazněnými písmeny jsou i na vesnicích a mezi poli na křížkách. V Praze se můžete zastavit na Karlově mostě a prozkoumávat :) Podělte se v komentářích o fotku, uděláme tu malou databázi a můžeme luštit a koukat na zajímavosti chronogramů!

Já mám připravený jeden jako PF 2021. Dám ho sem :)

S láskou k písmu (tentokrát s příjmením),

Anežka Peroutka podpis jako chronogram

letopočet z příkladu chronogramu: 1870

Kaligrafické novinky s tipy, nové termíny kurzů a kalisetkání do schránky:
Anežka Peroutka
kaligrafka
anezka@kaligrafuji.cz
+420 605 830 613
Obchodní podmínky
Instagram
Pinterest
YouTube
Facebook